3xlogo

PROJEKTY UNIJNE

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Krótki opis projektu:
Tytuł: Wdrożenie technologii wieloosiowej obróbki mechanicznej, zintegrowanej z procesami pomiarowymi, zapewniającej uzyskanie zakładanych parametrów jakościowych w produkcji wielkoseryjnej

Opis:
Przedmiotem projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii , wypracowanej w ramach własnych prac badawczo rozwojowych .W ramach realizacji projektu zostaną zakupione i wytworzone środki trwałe stanowiące zintegrowany układ technologiczny. W skład układu technologicznego wchodzić będą urządzenia obróbcze , aparatura pomiarowa oraz oprzyrządowanie i narzędzia. W zakresie realizacji projektu zostanie wdrożona także innowacja nietechnologiczna obejmująca wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania procesami produkcji w tym do ich planowania.

Wydatki ogółem: 7 995 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 980 000 PLN

Zapytanie ofertowe do pobrania w plisku PDF: Pobierz z​apytanie ofertowe

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pobierz formularz

Wyniki ogłoszonego przetargu do pobrania pliku PDF: Pobierz plik

demo-attachment-69-circle