PL EN DE RU IT
Zapytania ofertowe

logo Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Krótki opis projektu :
Tytuł: Wdrożenie technologii wieloosiowej obróbki mechanicznej, zintegrowanej z procesami pomiarowymi, zapewniającej uzyskanie zakładanych parametrów jakościowych w produkcji wielkoseryjnej

Opis:
Przedmiotem projektu było wdrożenie innowacyjnej technologii , wypracowanej w ramach własnych prac badawczo rozwojowych .W ramach realizacji projektu zostały zakupione i wytworzone środki trwałe stanowiące zintegrowany układ technologiczny. W skład układu technologicznego wchodzą urządzenia obróbcze , aparatura pomiarowa oraz oprzyrządowanie i narzędzia. W zakresie realizacji projektu była wdrożona także innowacja nietechnologiczna obejmująca wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania procesami produkcji w tym do ich planowania.

Wydatki ogólem:
7 995 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:
1 980 000 PLN

    Zapytanie ofertowe do pobrania w plisku PDF :

    Pobierz zapytanie ofertowe

    Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe

    Pobierz formularz

    Wyniki ogłoszonego przetargu do pobrania pliku PDF :     Pobierz plik