PLENDERUIT
Jakość
Certyfikat ISO 9001:2000
Certyfikat Systemu Zarządzanią Jakością wg normy:

ISO 9001:2008 oraz specyfikacji technicznej ISO TS 16949:2009

Wydane przez Dekra ITS-Certification Services.